ORDERS to IM mappings

For more information regarding available mappings please contact the iCore support.

Format Sender iCPS version
D93A Ahlsell 2.81
D03A Optimera 2.81
D93A Bilka 2.83
D93A Coop Denmark 2.83
D93A Expert NO 2.83
D93A Fona 2.83
D93A OnOff 2.83
D93A Siba 2.83
D96A Åhlens 2.83
D96A Media Markt 2.83
D901 Top Toy 2.83
D93A COOP 2.81
D93A Elektroskandia 2.81
D93A Flinks Järn 2.81
D93A Grunda 2.81
D93A Hjelmbergs Järn 2.81
D93A IMAB Halmstad 2.81
D93A IMAB Helsingborg 2.81
D93A Luna 2.81
D93A Lundgrens Järn 2.81
D93A Lundqvist Maskin & Verktyg 2.81
D93A Thomeé 2.81
D96A Bröderna AO Johansen 2.81
D96A Ditas 2.81
D96A DT Group 2.81
D96A Lemvig Müller 2.81
D96A Robert Nielsen 2.81
D96A Sanistål 2.81
D93A Any 2.83
D93A KF, ICA, Granngården 2.83
D96A_ESAP20 Axfood 2.83
BabySam BabySam 2.84
D96A John Lewis 2.84
D96A Lutz 2.84
D96A Metro 2.84
D96A Tesco 2.84
Svefaktura Smekab 2.82